Aida Adilbekova

Köbelek (qazax dilində “kəpənək”), 2023
Rəssam Aida Adilbekovanın bu video monoloqunda baş qəhrəman gənclikdən yaşlılığa keçid zamanı ailə daxilində qadın sosial rollarının transformasiyasını təsvir edir.

Doğulduğum ərəfədə işıqdan uçan bir kəpənək gördün. Beləcə tanış olduq. Sən məni çiçəklərlə əhatə etdin. Mən rəngləri mənimsədim və rastlaşdığım hər biri ilə qidalandım. Sən mənim böyüməyimi arzulayıb, dua edirdin ki, qanadlarım güclənsin. Mən anladım ki, sənin əhəmiyyətli bir parçanı daşıyıram. Bir gün mən də sənin müdrikliyinə sahib olacağam. Məni əhatələdiyin bal və südün istiliyi məni soyuqdan qoruyacaq. Səhər açılacaq, saysız-hesabsız günəşlər batacaq. Sən məni sənin bağçanın hüdudlarından kənara çıxmağa və öz səyahətinə yelkən açmağa hazırladın. Sən yola düşməzdən öncə, dünya bənövşəyi küləyin gücünə təslim oldu. Yaz gəldi. Yanımda yeni dostum var. Sən doğulanda yuxum yox idi. Dünya səs-küylü idi və biz quraqlıq içində yaşayırdıq. Sənin qanad açacağın zaman birlikdə kəşf edə biləcəyimiz bir bağ saldım. O bağın faunası səbirsizliklə sənin yanımda varlığını gözləyərək, min il susdu. Zaman öz mənasını itirib. Sənin gəlişinlə ev günəşin məskəninə çevrildi. Mən onun qaranlığı və soyuğu məhv etməsini, həmçinin torpağın qurumasını gözləyəcəyəm. Başını dik tutanda, hədiyyələrini alma ağacının altına basdıracağam. Rəngsiz dünyada sənin üçün bənövşəyinin hər bir zərrəsini tapacağam.

Scroll to Top