Nəzrin Məmmədova

Mücəssəmə praktikası, 2011, 2015, 2024 – Kətan və kağız üzərində rəngkarlıq, qarışıq media, səs instalyasiyası (musiqi və şifahi poeziya) – Silsilə, 22 dəq.

Mücəssəmə praktikası bədən, ağıl və ruh arasında olan mürəkkəb əlaqələrin sirrini açmaq səyində insan təcrübəsinin dərinliyinə dalır. Geniş araşdırmalar və öz-özünü təhlil vasitəsilə rəssam mücəssəmənin mahiyyətini – bədən və şüurun dərin qarşılıqlı təsirini anlamaq məqsədilə səyahətə yollanır. Bu işlər bədənin statik və ideallaşmış müşahidə obyekti kimi qəbul olunması fikrinə qarşı iddia irəli sürür. Əksinə, bu bir daxili mücəssəmə təcrübəsidir, burada bədən gözəllik obyekti kimi ənənəvi təsviri aşaraq, dinamik qavrayış obyektinə çevrilir. Bədən yaşanmış təcrübənin sığınacağı olur, insanın mövcudluğunun fərqli imkanlarının həkk olunduğu bir rəsm kətanına çevrilir.

Mücərrəd rəsmlər seriyası rəng, forma və tekstura vasitəsilə mövcudluğun mücəssəməsinin incəliklərini həkk edərək bu araşdırmanın vizual təzahürü olur. Bu işlər daxili perspektivi əks etdirərək bədəndaxili əməyin mücəssəmələşmiş şüurunun mürəkkəb dolaşığına nəzər salmağa imkan verir.

Bu rəsmlər sözlərlə müşayiət olunur və mücəssəmələşmiş sözlər qəlb ilə eyni dalğalara köklənir. Bu sözlər bir əsasdır və tamaşaçıları öz bədənlərini təcrübə və özlərini ifadə etmək üçün bir müqəddəs qab kimi qəbul etmələrinə təhrik edir. Tamaşaçılar öz mücəssəmələşmiş mövcudluqlarının təhlilinə dalmağa, insan məqamının daha dərin anlayışını qavramağa və nəhayət özlərini təhlil və transformasiya səyahətinə çıxarmağa dəvət olunur.

Scroll to Top